เลือกแบตเตอรี่อย่างไร

เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์  สิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์มีอะไรบ้าง จะเลือกซื้อแบตเตอรี่ยังไง